Vad är rasism?

Vad är rasism? Är det rasistiskt att säga negerboll? Var går egentligen gränsen för vad man får säga?

Dessa frågeställningar har jag hört flertalet gånger och även funderat över själv. Många vet typ vad som är rasism och vad som är rasistiskt, men har svårt att förklara fullt ut för att faktiskt kunna ha en vettig diskussion om det. Dessutom är ämnet väldigt politiskt laddat och man kan vara rädd för att uttrycka en stark åsikt när man pratar om hudfärger, folkgrupper osv. Många går säkerligen runt och är rasistiska rent definitionsmässigt utan att själva veta om det. Och många kan säkert uttala sig mindre politisk korrekt utan att det hade skadat.

Rasism?

Rasism definieras om man ser det strikt som system av föreställningar som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser.

Man tror/tänker/behandlar någon annorlunda för att han/hon har en viss ras. Förr trodde man att det fanns raser. Inom antropologin råder det dock konsensus att det inte finns några raser inom människosläktet. Det man menar i modern bemärkelse i överföring av ras är därmed inte bara genetik och biologi utan även kultur, religion, hudfärg och var någon kommer ifrån.

Förenklat innebär rasism att man tror eller behandlar en individ annorlunda beroende på vilka de är och inte efter vad de gör.

Enligt FN:s konvention är rasdiskriminering

”Varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

Är det rasistiskt att säga negerboll?

Neger är ett negativt laddat ord. Många utav våra invandrare råkar ut för det titt som tätt och blir mötta, kanske första dagen de går i skolan, med ord som ”jävla neger”, ”här luktar det neger”,  och andra negativa uttryck eller till och med ”negerboll”. (Man uttalar sig negativt pga av vad någon är och inte vad någon gör = rasism). Man kan förstå att människor känner sig kränkta av just ordet neger. Om man sedan kommer in på ett kafé och ser att det står uttryck i text på menyn ”Negerboll” är det mycket möjligt att en stor del mörkhyade känner sig kränkta. Är det rasistiskt att säga negerboll?Visst negerboll har funnits i Sverige länge och är förmodligen inget illa menat alls från början, men när man under åren kränker mörkhyade gång på gång med ordet neger blir det såklart nedsmutsat och därmed också ordet negerboll.

Min personliga åsikt är att jag tycker det är oerhört onödigt att säga negerboll oavsett om det är rasistiskt eller ej, eftersom jag kan tänka mig att många skulle ta illa upp. Om du har en vän som du vet skulle ta illa upp om du sa något och du ändå medvetet säger det, gör dig till en idiot. Det handlar liksom inte om vad den som säger negerboll känner, ifall den känner hat eller ej, utan om hur det sägs och uppfattas av den som utsätts för det. Och egentligen, varför är det så viktigt för oss att använda just ordet negerboll? Det är väl lika enkelt att säga chokladboll?

0 comments

11 − = 9