Vad är minusränta? Negativ ränta

Minusränta är ett begrepp som den 12 februari 2015 för första gången blev verklighet i svensk historia. Riksbanken sänkte reporäntan till -0,1 %. Räntan man syftar på är helt enkelt reporäntan som är den ränta bankerna kan låna eller placera till i en nations centralbank (7 dagar). Dock måste bankerna ha säkerhet för att låna pengarna.

Minusränta innebär att en bank måste betala för att ha pengar hos Riksbanken. Det gör att bankerna istället för att lägga pengar på hög istället vill låna ut pengar till företag privatpersoner. Tanken är att gynna tillväxt och få fart på inflationen. Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz och Österrike har tidigare haft negativ ränta, men för Sverige blev det historiskt 2015. En direkt följd av minusräntan blev att kronan försvagades mot Euron och Dollarn.

negativ ränta

Riksbanken kan styra Sveriges ekonomi eftersom man bestämmer räntan då ett institut antingen lånar eller placerar pengar i centralbanken med löptid på en dag. Riksbanken har en räntekorridor som bildas utav inlåningsräntan och utlåningsräntan. Bankerna kan låna ut pengar till Riksbanken över natten och få tillbaka motsvarande inlåningsräntan. Utlåningsräntan är det bankerna får betala för att låna utav Riksbanken. Inlånings och utlåningsräntan är +- 0,75 procentenheter från reporäntan och är alltså bara över natten jämfört med reporäntans 7 dagar.

0 comments

11 − 6 =