Vad är feminism?

Vad är feminism? Feminism är förenklat att kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter ska vara likställda mannens. Alltså att kvinnor generellt sett är underordnade män, och att detta ska förändras.

Den grundläggande tesen är att samhället byggs på ett patriarkat där männen är de som har makten och innehar de flesta ledande positionerna inom politik, ekonomi, religion, sociala och finansiella institutioner. Denna tes råder det konsensus kring bland antropologer, alltså att samtliga samhällen både nuvarande och historiska har varit utan undantag patriarkala. Exempel på ett patriarkalt samhälle är att män har högre lön än kvinnor, att kvinnan utför det mesta utav hushållsarbetet, och att det i språk används ordet man som utgångspunkt för det normala. T.ex att med landslaget menar man herrlandslaget och för kvinnor säger man damlandslaget.

Man kan argumentera för att skillnader mellan män och kvinnor uppstår på grund av biologi och genus. Biologi som i att kvinnan och mannen är av naturen olika och därför har olika roller i samhället. Genus innebär att de olika könen tilldelas olika egenskaper, en social konstruktion vad som är manligt och kvinnligt. Vissa delar utav feminismen anser att en biologisk utgångspunkt historiskt har använts för att bibehålla relationen mellan man och kvinna.

Vad är feminism?

Inriktningar på feminism

Inom feminismen finns det olika uppdelningar där de största skillnaderna är själva uppfattningen om vad problemet är, varför det har uppstått och vad man bör göra för att lösa dem. Några feministiska inriktningar följer nedan.

Radikalfeminism

Radikalfeministerna menar på att den patriarkala strukturen är djupt rotad i samhället. En bör därmed gå in och omforma i grunden på alla områden, inom politik, religion, konst, litteratur, vetenskap, filosofi, ekonomi, språk osv. Ett medel är att ha ett ”inkluderande” språk där man säger en istället för man och hen istället för enbart han när man egentligen menar han eller hon.

Liberalfeminism

Liberalfeministerna menar att den kvinnliga underordningen beror på att kvinnor saknar tillgång till det offentliga rummet och politiken i samma utsträckning som män. Man ska därmed uppnå jämstäldhet genom lagar och sociala reformer.

Socialfeminism

I socialismen anses allt förtryck hänga samman oavsett om det rör sig ojämlikhet mellan kön, klasstillhörighet, etnicitet osv. Det är privat ägande som är ursprunget till patriarkatet. Då vissa män började skaffa sig tillgångar och äga mer än andra föddes en vilja att ens barn skulle ta över dessa och då skulle en vara säker på att det var ens egna barn, därmed var man tvungen att kontrollera kvinnan. Förtrycket skall avskaffas genom socialistisk kamp.

En video som förklarar feminism på ett lagom och tydligt sett:

 

0 comments

46 + = 51