Hur skriver man en offert?

En offert eller ett anbud (eng. quotation / quote / offer) är ett skriftligt affärserbjudande en part till en annan. Dvs från en säljare till en köpare. En offert skall kan läggas till grund för en ”accept” och på så sätt även ett avtal. RFQ – Request for quotation är något som köparen skickar till säljaren för att be om en offert. RFI – Request for Information är något som köparen skickar till säljaren för att be om mer information för att se ifall det kan bli intressant med en offert.

Delar som bör vara med i en offert?

Det finns inget reglerat i lag vad som bör ingå i en offert. Däremot vill man ju som säljare att offerten skall uppfylla vissa kriterier. T.ex att den ska vara tilltalande för kunden och upplagt på ett sådant sätt att kunden köper utav en. Andra viktiga saker att ha med:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter.
 • Org.nr / Momsregistreringsnummer.
 • Vara eller tjänst som offerten avser.
 • Leveranstid.
 • Totala priset och pris per enhet. (specificera både ex.moms samt hur mycket moms)
 • En nedbrytning av priset så att det känns trovärdigt för köparen.
 • Leveransvillkor och betalningsvillkor
 • Offertens giltighetstid. (Viktigt att den inte är för lång så att du inte behöver reservera resurser för lång tid ifall du får andra intressenter)
 • Speca ifall offerten måste accepteras i sin helhet. (Så att köparen inte kan plocka russin ur kakan)
 • Offertnummer (för att hålla reda på alla dina offerter och lättare att kommunicera med kunderna.
 • Referens (både till kund och säljare)

Kunden kan acceptera offerten helt och hållet (ren accept) eller acceptera vissa villkor. Ifall kunden vill förhandla priset och ändringar tillkommer skall detta ses rent juridiskt som ett anbud från kunden som säljaren kan välja att acceptera eller ej. När båda parter är överens och man skriver under, ingår man i ett avtal.

Att skicka offerter är ett smidigt sätt att få nya affärer på. Dock är det en del som förespråkar att man aldrig ska skicka en offert utan att man förhandlar på plats där man kan se reaktionen på kunden. På så sätt kan man justera sitt erbjudande och omvandla potentiella köpare till kunder bättre. Dessutom ser man vad som kunderna undrar över och vad som är tydlig / otydligt i sitt erbjudande.

0 comments

4 × = 28