Hur man ger bra feedback

När man vill ge feedback till en person brukar den underliggande orsaken vara att man vill förändra eller förstärka ett beteende. Svårigheten är att det kan vara svårt att säga saker på rätt sätt.

• När du vill förstärka ett positivt beteende talar du helt enkelt om att du tycker det är bra. Vill du förstärka ytterligare kan du koppla ditt beröm till en belöning.

• När du vill förändra ett negativt beteende drar du tydliga gränser för vad du accepterar. Men du är också konstruktiv och visar hur man kan göra det bättre.

• När du vill utveckla och förbättra ett beteende talar om vad som är bra och visar hur det som inte är bra kan göras bättre.

Oftast är det inte så enkelt som att göra detta. Själva grundorsaken till beteendet du vill förändra är kanske att ni ser på något på olika sätt. Du vet ju ändå om att ditt syfte är korrekt och att du vill hjälpa den andra personen och att du vill vara professionell.

Metod:

  1. Beskrivning av beteendet
  2. Känsla du får av det beteendet
  3. Konsekvens som beteendet får för dig
  4. Be om råd hur ni tillsammans ska lösa det

Det kanske är så att du har redan tänkt ut en lösning, men lösningen är egentligen inte något som löser den andra personens problem utan enbart ditt. Om ni i samråd kan hitta lösningen så blir det enklare att lösa det gemensamma problemet.

Fråga helt enkelt medarbetaren om hans eller hennes syn på saken. En människa som känner att du har lyssnat på henne istället för dömt henne, kommer troligen att känna sig mer motiverad än om du gör tvärtom.

 

Du kan räkna med att du förr eller senare stöter på någon av de tre vanligaste reaktionerna vi människor tar till när vi får kritik. Det handlar om irrationella sätt att försöka hålla borta det som känns jobbigt. Det är naturligt och i ditt sammanhang beror det på att du har ett perspektiv på din medarbetare som inte medarbetaren själv har, vilket skapar obehag i sig. Alla vill vi behålla vår egen bild av oss själva och helst slippa höra om våra tillkortakommanden.

  • Total förkastning – Undvika kritik genom att hävda att verkligheten är annorlunda
  • Omedelbart försvar – Det finns ”orsaker” till att verkligheten är som den är
  • Förklara (innan du har pratat klart) – Undvika kritik genom att förklara varför verkligheten är som den är

Alla tre försvarsreaktionerna handlar om att stoppa kritiken innan den kommer, så fortsätt prata lugnt. Du understryker att det är så här du upplever situationen och att det inte ändras av på grund av det din kollega säger.

Ofta uppstår spänd stämning och det kan till och med finnas aggression i luften. När det händer är det bäst att konstatera det öppet. Säg att du upplever spänningen och fråga vad den kan bero på. Genom att uttala det som känns men inte sägs gör du det till en medveten del av situationen. Om du låter bli kan du istället bli styrd av det.

Ge bara feedback om du ser att det kan leda till något. Om du vill något som din medarbetare inte klarar eller vill, måste du istället fråga dig själv om du har rätt medarbetare eller om dina krav är för höga.

0 comments

− 3 = 4