Decemberöverenskommelsen

Decemberöverenskommelsen uppstod den 27e december 2014 då Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Allianspartierna kommit överens om gemensamma spelregler i riksdagen fram till valdagen 2022. Detta så att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget och regera och att vågmästare, i detta fallet Sverigedemokraterna, inte ska få lika stort inflytande.

Detta görs genom att oppositionspartierna, de som är med i Decemberöverenskommelsen, lägger ned sina röster då det finns risk att en minoritetsregering kan fällas. Decemberöverenskommelsen innebär även att man inte heller ska kunna göra några utbrytningar från budgeten och att man ska samarbeta kring tre områden långsiktigt. Dessa är pensionsfrågan, energifrågan samt försvarsfrågan.

Detta innebär att det inte blev något extra val i mars 2015.

Decemberöverenskommelsen i korthet:

  • Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram.
  • En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget.
  • Utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga.
  • Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal.
  • Överenskommelsen kommer att tillämpas första gången i samband med vårpropositionen i April 2015 och sträcker sig fram till valdagen 2022.
  • Partierna som är med i Decemberöverenskommelsen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna

De tre samarbetsområdena är frågor där det krävs långsiktighet och Sverige kan skadas ifall kortsiktiga ändringar sker utan bred majoritet. T.ex är det av stor betydelse att man har en långsiktighet i energifrågan då det i denna frågan krävs stora investeringar som ska betalas tillbaka på lång sikt. Om man inte för en långsiktig politik kommer bolag inom energibranschen inte att våga göra de investeringar som krävs oavsett om det handlar om sol, vind, vatten eller kärnkraft. I och med uppgörelsen kommer även Miljöpartiet att ingå i pensionsgruppen. Det tredje samarbetsområdet, försvaret anses särskilt viktigt då läget i omvärlden förändrats till det negativa. Bland annat har beslut om att återta repetitionsövning tagits under december 2014. Sverige har en lång tradition att lösa frågor över blockgränser vilket inte alla länder har.

Decemberöverenskommelsen

I samband med överenskommelsen och att det inte blev något extra val gick Sverigedemokraterna ut med en missförtroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfvén.

0 comments

+ 20 = 22