Bernie Sanders for president

Jag såg för ett litet tag sedan (Oktober) den demokratiska presidentvalsdebatten på CNN. 5 deltagare var med Lincoln Chafee, Jim Webb, Martin O’Malley, Hillary Clinton och Bernie Sanders. Bland dem tror jag att vi hittar den kommande presidenten för USA, och jag tror det blir…

Vad är feminism?

Vad är feminism? Feminism är förenklat att kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter ska vara likställda mannens. Alltså att kvinnor generellt sett är underordnade män, och att detta ska förändras. Den grundläggande tesen är att samhället byggs på ett patriarkat där männen är de som…

Vad är minusränta? Negativ ränta

Minusränta är ett begrepp som den 12 februari 2015 för första gången blev verklighet i svensk historia. Riksbanken sänkte reporäntan till -0,1 %. Räntan man syftar på är helt enkelt reporäntan som är den ränta bankerna kan låna eller placera till i en nations centralbank…

Vad är rasism?

Vad är rasism? Är det rasistiskt att säga negerboll? Var går egentligen gränsen för vad man får säga? Dessa frågeställningar har jag hört flertalet gånger och även funderat över själv. Många vet typ vad som är rasism och vad som är rasistiskt, men har svårt att förklara…

Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp innebär att offentligt hota eller uttrycka missaktning mot en grupp männsikor och anspelar på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. En folkgrupp eller etnisk grupp är en socialt definierad kategori av människor som identifierar sig med varandra baserat på gemensamt…

Decemberöverenskommelsen

Decemberöverenskommelsen uppstod den 27e december 2014 då Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Allianspartierna kommit överens om gemensamma spelregler i riksdagen fram till valdagen 2022. Detta så att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget och regera och att vågmästare, i detta fallet Sverigedemokraterna, inte ska…

Behöver inte vara oroliga för Sverigedemokraterna om vi samarbetar

Sverigedemokraterna har nyligen sänkt regeringens budget genom att rösta på alliansen istället för sin egen politik. Tonläget skruvas upp i den svenska politiken och mitt i allt känner jag att jag måste stoppa upp, frysa ögonblicket och hoovra upp i en helikopter för att få…